"Nuk ka më punë, si të tillë, në lidhje me marrëveshjen mbi asocimin. Ato kanë përfunduar. Tani shtrohet për zgjidhje vetëm çështja se si të nënshkruhet kjo marrëveshje dhe të zbatohet sa më shpejt të jetë e mundur, duke përmbushur gjatë kësaj dëshirat e Ukrainës", - njoftoi Peter Stano.