Në vitin 2009 Kantor kërkoi të mësojë se si mund të ndërtohet një avion me radio-komandim, por sistemi e ka ndryshuar kërkesën e tij duke e paraqitur me formulimin "si të ndërtohet një bombë e telekomanduar".

Ai e kuptoi gabimin vetëm pasi kishte shtypur butonin Enter, duke provokuar me këtë një përndjekje shumëmujore nga ana e qeverisë.

Që atëherë shërbimet e inteligjencës filluan të ndjekin çdo hap, çdo lëvizje të tij në jetën reale dhe virtuale. Agjentët e qeverisë, siç konfirmon Jeffrey Kantor, kanë kërcënuar jetën e tij, ndërsa kur mbi faktin e vëmendjes së rritur ndaj tij prej shërbimeve të sigurisë mësuan kolegët, ai humbi edhe vendin e punës.