Duke marrë fjalën në takimin me gjykatësit e Gjykatës Kushtetuese të Rusisë, që u mbajt të enjten në mbrëmje, në ditën e 20-vjetorit të Kushtetutës ruse, ai kujtoi se vende të ndryshme evropiane përballen me probleme të ngjashme dhe në disa shtete ato zgjidhen në mënyrë mjaft kardinale: në favor të ligjit të vet themelor.

Më 6 dhjetor Gjykata Kushtetuese e Rusisë mori vendimin për të zgjidhur në mënyrë të pavarur çështjen që ka të bëjë me zbatueshmërinë e vendimeve të GJEDNJ-së.