Është e nevojshme t’u "krijohet mundësia ukrainasve për t’u përcaktuar vetë me zgjedhjen e tyre", - tha ai.

"Për ne është principialisht e rëndësishme që të mos lëkundet barka, por të kërkohen me të vërtetë rrugëzgjidhjet e problemeve të përditshme të mprehta ekonomike të Evropës", - vuri në dukje diplomati rus. Ai theksoi se probleme të tilla nuk zgjidhen në Majdan, por në tryezën e bisedimeve.