"Po e theksoj, se edhe burimet e shtetit, edhe burimet e biznesit privat duhet të shfrytëzohen për zhvillim, për arritjen e objektivave strategjike", - tha Putin, duke vënë në dukje se "detyrat që shtrohen për zgjidhje përpara vendit janë të paprecedenta përkatësisht përmasave të veta".

Në veçanti, Kryetari i shtetit propozoi krijimin në këto rajone të rrjetit të zonave të posaçme territoriale të zhvillimit të avancuar ekonomik.