"Së bashku ne duhet t’i bëjmë ballë kësaj sfide, duhet të mbrojmë paqen etnike, domethënë unitetin e shoqërisë sonë, unitetin dhe integritetin e shtetit rus", - tha Presidenti.

Presidenti Putin bëri thirrje gjithashtu për zhvillimin e konkurrencës politike në vend, për një debat të gjerë publik mbi çështjet kyçe dhe zhvillimin e lëvizjes për të mbrojtjen e të drejtave të njeriut.