Në këtë mënyrë, programi i konvertimit të armëve bërthamore ruse në "atom paqësor" me këtë përfundon.

Sipas kushteve të marrëveshjes, të nënshkruar në vitin 1993, Rusia ka demontuar disa mijëra njësi arme bërthamore në shkëmbim të ndihmës financiare. Rreth 500 tonë metrikë uraniumi shumë të pasuruar (ekuivalent me rreth 20.000 mbushje) janë konvertuar në karburant për reaktorët bërthamorë amerikanë.