Sipas vlerësimit të tij, veprimet e ndërmarra prej autoriteteve kundër protestuesve janë "në kundërshtim të plotë me detyrat dhe përgjegjësitë" e Ukrainës si vend që kryeson për momentin Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE).