"Përsa i përket reagimit nga ana jonë, kur të pasojë kjo masë, ne tashmë e kemi dhënë vlerësimin tonë dhe ai nuk ka ndryshuar: si rrjedhojë do të ketë hapa kundërpërgjigjeje. Vetëkuptohet, masa të tilla nuk do t’i lëmë pa përgjigje, - tha Dollgov.