Negociatat në lidhje me formën e pagesës së detyrimeve do të vazhdojnë, por, sipas mendimit të diplomatëve, madje edhe 3.2 miliardë $ janë një shumë jashtëzakonisht e madhe për vendin e mbetur pa para.

As Rusia dhe as Kuba nuk kanë bërë ndonjë koment zyrtar në lidhje me marrëveshjen përkatëse.

Në fund të viteve 1980 Kuba u ndodh në gjendje default-i, por kohët e fundit ajo po përpiqet të ristrukturojë borxhet e veta me qëllim që të rrisë kredibilitetin në tregjet ndërkombëtare.