Ai vuri në dukje se është i nevojshëm një progres suplementar në punën e autoriteteve të Greqisë për realizimin e kërkesave të kreditorëve në lidhje me çështjet e bashkërenditura në kuadër të vlerësimit të mëparshëm, veror të "Treshes" ("Trojkës").

Në fund të tetorit është raportuar se zona e euros këtë vit mund t’i japë Greqisë vetëm 1 miliard €, shumë kjo e cila ka mbetur e pashpërndarë në kuadër të këstit të miratuar verën e kaluar.