"Ne do ta gjejmë veten në zonën e rrezikut, sepse në dekadën e ardhshme Rusia do të përballet me një rënie të numrit të grave të reja - nënave potenciale" - tregoi Medvediev.

Sipas fjalëve të Kryeministrit, pavarësisht nga të gjitha përpjekjet e qeverisë dhe sukseset e dukshëm në zgjidhjen e problemit demografik, vendi nuk po mundet të arrijë riprodhimin e plotë të popullsisë.