Sipas informacionit disponues prej burimit të Agjencisë, marrja me sulm e dy godinave të sipërpërmendura duhet të ndodhë në natën e 10 dhjetorit. Detaje të operacionit të planifikuar burimi nuk njoftoi.