Kurse protestuesit janë duke u përgatitur për të sprapsur sulmin e tyre. Në pritje të sulmit në Majdan njerëzit luten, shkruan në Twitter @Dbnmjr, i cili ndodhet në Sheshin e Pavarësisë.