Me propozimin për mbajtjen e një tryeze të rrumbullakët më 5 dhjetor dolën tre ish-Presidentët e Ukrainës - Leonid Kravçuk, Leonid Kuçma dhe Viktor Jushçenko.

Për nesër është planifikuar tashmë takimi i Presidentit aktual dhe tre ish- presidentëve për "diskutimin e çështjeve kritike me të cilat po përballet vendi". Data e parashikuar e tryezës së rrumbullakët mbarëkombëtare nuk është bërë e njohur ende.