NSA-ja vë në dukje rëndësinë e bashkëpunimit me kolegët skandinavë dhe e përshkruan informacionin e përftuar si unik.

Më parë Shërbimi radioelektronik suedez i zbulimit dhe autoritetet e tjera suedeze kanë theksuar në mënyrë të përsëritur se legjislacioni i vendit i lejon ata të bashkëveprojnë me shërbimet e huaja të inteligjencës, por pa specifikuar se në çfarë forme.