Sipas fjalëve të tij, kjo do të ndihmojë për të zgjidhur problemin e mungesës së mjeteve e burimeve materiale për operacionin e çarmatimit kimik në Siri.