Nga ana aparenciale smartphone i quajtur Yotaphone shëmbëllen me telefonin e korporatës Apple: ai ka permasa dhe formë të korpusit të ngjashme me të, si dhe ekran me sensor. Por ka disa tipare të veçanta - avantazhi i tij konsiston në faktin se ai ka dy ekrane. Një me ngjyra, ndërsa i dyti bardhë e zi. Ky ekran punon edhe kur bateria është e shkarkuar.

Pjesët përbërëse të aparatit janë të huaja dhe montimi i tij po kryet ende në Singapor. Megjithatë, në prespektivë Yotaphone do të fillojë të montohet në Rusi.