Kryetari i saj, Vladimir Ribak, deklaroi se anëtarët e qeverisë ishin ftuar për pjesëmarrje në të, por përse ata nuk kanë ardhur, ai nuk e di.

Në projekt-rezolutën e Verhovna Rada thuhet se parlamenti shpreh mosbesimin e tij ndaj kabinetit të ministrave "në lidhje me tradhëtinë e interesave kombëtare nga ana e qeverisë".

Sipas Kushtetutës së Ukrainës, miratimi i rezolutës nga ana e Verhovna Rada mbi shprehjen e mosbesimit kabinetit të ministrave shkakton rrjedhimisht dorëheqjen e saj.