Për dorëheqjen e Kabinetit të ministrave votuan 186 deputetë nga 226 votat e nevojshme për këtë procedurë: 1 - Partia e Rajoneve, 90 - Partia "Atdheu", 42 - Partia "UDAR" ("Goditja"), 36 - "Liria" dhe 17 - deputetë të pavarur. Komunistët nuk votuan për projektligjin.

Kryetari i Verhovna Rada, Vladimir Ribak, e shpalli të mbyllur seancën parlamentare të mëngjesit.