Vendet nënshkruan një marrëveshje paraprake për blerjen e mundshëm të një partie prove të këtyre avionëve pa pilot.

Nëse "United 40" do të përmbushin kërkesat e ushtrisë ruse, mund të pritet që prodhimi i këtyre sistemeve të zhvillohet në territorin e Rusisë.

"United 40 Block-5" është një avion pa pilot i veprimit në lartësi të mesme me kohëzgjatje të madhe fluturimi. Gjatësia e aparateve më shumë se 11 metra, shtrirja e krahëve 20 metra. Arma kryesore e tyre është raketa e telekomanduar ajër-sipërfaqe. Versioni detar i pajisjes është i aftë të mbajë silurë.