"Bashkimi Evropian dhe Ukraina parafuan sot marrëveshjen mbi zonën e përbashkët të aviacionit "në kuadër" të Samitit të "Partneritetit Lindor" në Vilnius", - thuhet në një deklaratë.

Krijimi i hapësirës së përbashkët ajrore është një nga elementet kryesore të realizimit të Marrëveshjes së ardhshme të Stabilizim Asocimit midis Ukrainës dhe BE-së në fushën e transportit.