Sipas bindjes së nacionalistëve bullgarë, shteti, i cili nënshkroi Traktatin e paqes (Mbretëria e Serbëve, Kroatëve dhe Sllovenëve) është zhdukur, çka do të thotë se tokat e lëna jashtë territorit duhet t’i kthehen Bullgarisë.

"Ataka" mendon se çështja e kthimit të këtyre territoreve duhet të zgjidhet para hyrjes së Serbisë dhe ish-Republikës Jugosllave të Maqedonisë në përbërje të BE-së", - thuhet në deklaratë.