Megjithatë, duke marrë parasysh qëndrimin e disa anëtarëve të Organizatës, Rusia po vazhdon konsultimet me OBT-në mbi këtë çështje dhe ka për qëllim që në vitin 2014 të miratojë një ligj, i cili vendos taksën e utilizimit si për automjetet e prodhimit të huaj, ashtu edhe për ato të prodhuara në vend.