Pavarësisht faktit që për kandidatët e titullit mund të votohet në faqen e Internetit të "Time", mendimet e lexuesve nuk do të ndikojnë në zgjedhje. Kandidatura përfundimtare do të zgjidhet nga ekspertët dhe redaktorët e revistës. Edhe pse ja vlen të përmendet se shpesh herë zgjedhja e lexuesve dhe redaktorëve përkon.