Në këtë mënyrë Kosova ka marrë në rrjetet sociale statusin e barabartë me të gjitha vendet e tjera.

Më parë përdoruesit e ndodhur me banim në Kosovë mund të regjistroheshin në Facebook vetëm si qytetarë të Serbisë fqinje apo të Shqipërisë, ndërsa të gjitha objektet gjeografike kosovare regjistroheshin automatikisht si serbe.

Në Facebook mohojnë çdo motivim politik në vendimin e marrë, duke e shpjeguar atë me nevojat e tregut.