Për këtë njofton "Kronika e Turkmenistanit".

Ky burim, siç vihet në dukje, në Turkmenistan përdoret kryesisht nga ata persona që kanë shtetësi të dyfishtë (turkmene dhe ruse) dhe për këtë arsye përballet me vështirësi për shkak të veprimeve të autoriteteve turkmene. Autoritetet e vendit i detyrojnë këta njerëz të largohen nga vendi ose të heqin dorë nga pashaportat ruse.