Ankandi do të hapet të hënën me "Kryeveprat e artit rus" të shtëpisë së ankandeve Christie’s, gjatë të cilit koleksionistëve do t’u ofrohen në total më shumë se 400 vepra arti.