"Ata (përfaqësuesit e BE-së) e morrën në konsideratë një mundësi të tillë, por shpresonin në diçka tjetër" - tha ai .

Kabineti i Ministrave i Ukrainës e shpjegoi vendimin e tij me nevojën për të zhvilluar marrëdhëniet ekonomike me Rusinë dhe Bashkësinë e Shteteve të Pavarura. "Ne gjithmonë kemi thënë se çështja e asocimit me BE-në, nënshkrimi i marrëveshjes lidhur me këtë, janë një zgjedhje sovrane e Ukrainës. Dhe ajo e bëri zgjedhjen e vet", - theksoi Përfaqësuesi i Përhershëm i Rusisë në BE.