"Dua të theksoj se nuk bëhet fjalë për përgjimet masive nga ana e amerikanëve të telefonave celularë të danezëve. Kjo ka të bëjë me rezultatet e përgjimeve të marra nga zbulimi danez jashtë vendit, të cilat u janë transferuar atyre".