Sipas fjalëve të tij, "kjo nuk i përjashton kontaktet e tjera, duke përfshirë telefonin apo ndoshta edhe ndofarë marrëveshjesh".

Përfaqësuesi i Kremlinit vuri në dukje gjithashtu se çështja e ndonjë vizite të veçantë të Presidentit Barack Obama në Rusi nuk është diskutuar.