Ai vuri në dukje se shkaku i evidentuar nuk vë kurrsesi në dyshim "korrektësinë, saktësinë e prodhimit të vetë produktit si të tillë".

Juri Borisov njoftoi se në 3 raketat e tjera të kësaj serie prodhimi është eliminuar difekti i zbuluar.