Tani në familjet ku burri ose gruaja janë fëmijë të vetëm, lejojnë lindjen e një fëmijë të dytë, thuhet në tekstin e rezolutës në bazë të përfundimeve të Plenumit të Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Kinës të mbajtur në Pekin më 09-12 nëntor.

Megjithatë në dokument theksohet se ruajtja në vend e politikës shtetërore për planifikimin familjar do të vazhdojë.

Që në fund të vitit 1970 në Kinë ndiqet një politikë e vështirë për kufizimin e lindshmërisë për të frenuar rritjen e fuqishme demografike.