Sipas fjalëve të tij, Trupat e mbrojtjes kimike, radioaktive dhe biologjike të Rusisë kanë profesionistë të kualifikuar, të cilët zotërojnë dijet e nevojshme në fushën e identifikimit të substancave toksike, pajisjeve të armëve kimike, si dhe metodat e kontrollit kimik dhe zhvillimit të dekontaminimit.