Roboti arriti të zbulojë dy të çara në koracën mbrojtëse, përmes së cilave uji i kontaminuar depërton në ndërtesën e bllokut të energjisë.

Në të njëjtën kohë inxhinierët e kompanisë-operatore TEPCO theksuan se ata nuk janë në gjendje të llogarisin sasinë e ujit që rrjedh nga reaktori. Ata shtuan se në bllokun e dytë dhe të tretë të centralit bërthamor ka probleme të ngjashme me ujin e ndotur.