Pjesëmarrësit e takimit - zyrtarë qeveritarë, liderë partiakë, pedagogë dhe studiues të qendrave kërkimore, përfaqësues të krahinave të ndryshme - miratuan një deklaratë të përbashkët. Në të theksohet se Partia e Punës e Koresë tani "e konsideron zhvillimin e shkencës dhe teknologjisë si drejtim prioritar për zhvillimin kombëtar".