Sipas marrëveshjeve, kompania e re e bashkuar do të duhet t’i kalojë kompanive buxhetore disa slots (intervale kohore për uljen dhe ngritjen e avionëve) në aeroportet më të mëdha amerikane, për të mos u bërë kompani monopoliste.

Marrëveshja me vlerë 11 miliardë $ në mars të vitit 2013 u miratua nga gjykata federale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Europian.