Për këtë njofton kompania "IdealRatings", e cila ofron informacionin në lidhje me financat në botën myslimane.

"IdealRatings" ka kryer studimin përkatës në lidhje me kërkesat e shumta - menaxherët e fondeve dhe investitorët individualë u interesuan për letrat e Twitter pas vendosjes së parë të aksioneve të rrjetit social.

Myslimanët nuk mirëpresin investimet në lloje të caktuara të biznesit. "IdealRatings" monitoron aksionet e 42 mijë kompanive, 15 mijë prej të cilave njihen si të papërshtatshme me normat e Sheriatit.