Për këtë njoftoi sot Përfaqësuesi zyrtar i Komisionit Evropian, Frederick Vincent.

Një sërë ekspertësh mbështetën mendimin se arsyeja kryesore e refuzimit ka të bëjë me faktin se në fillim të vitit të ardhshëm do të hiqet kufizimi zyrtar mbi hyrjen e emigrantëve të punës në tregun e BE-së prej vendeve rishtare të tij. Përkundrejt këtij sfondi mediat gjermane dhe britanike filluan një fushatë propagandistike, e cila përshkruan pasojat negative të këtij hapi në kushtet e rënies ekonomike dhe rritjes së papunësisë.