"Në takim u shqyrtuan mundësitë e ndërtimit të një dege të gazsjellësit kryesor në Maqedoni dhe të një tjetre në Republikën Serbe (Bosnjë dhe Hercegovinë). Planifikohet gjithashtu shtrimi i një dege të tubacionit "South Stream" për transportimin e gazit në Kosovë dhe Metohi, e cila do të siguronte stabilitetin e furnizimit me gaz në rajon", - thuhet në deklaratë.