Sipas fjalëve të tij, raste të tilla zakonisht përfundojnë me akuza të mëdha të politizuara dhe me burgime afatgjata. Si një shembull ai përmendi rastin e Viktor But dhe Konstantin Jaroshenko.

Ministria e Punëve të Jashtme të Rusisë është në dijeni të 11 rasteve të "kontrabandimit" të shtetasve rusë në Shtetet e Bashkuara, theksoi Dollgov.