Referendumi që ka për qëllim bërjen e ndryshimeve në kushtetutë të amendamentit, i cili e përcakton martesën si "bashkimin e një burri me një grua", është planifikuar të mbahet më 1 dhjetor.

Kundër zhvillimit të referendumit në vendin me mbizotërim të fesë katolike dolën aktivistët e partive të djathta.