Sipas dokumenteve të përgatitura, Radiokompanisë "Zëri i Rusisë" do t’i jepen fondet e kërkuara për vitin 2015 dhe 2016. Kompania do të rrisë gjithashtu fondet në vitin 2014 deri në 10 milionë euro.