Abonimi i parkimit në qendër të qytetit për një muaji do të kushtojë 400 euro, ndërsa për një vit - 4000 €.

Parkingjet e paguara në qendër të Moskës u shfaqën në nëntor të vitit të kaluar. Në të ardhmen Departamenti i Transportit planifikon të mbulojë me vende parkimi me pagesë deri në 70% të sipërfaqes së Moskës.