Në përbërje të ekuipazhit bazë të ekspeditës së re në SKN u përfshinë kozmonauti i Roskozmos-it Mihaill Tjurin, astronauti i NASA-s Richard Mastracchio dhe astronauti i Agjencisë Kozmike japoneze JAXA, Koichi Wakata.

Ky ekuipazh do të dërgojë në SKN pishtarin olimpik, të cilin do ta nxjerrin në kozmos të hapur kozmonautët e Roskozmos-it Oleg Kotov dhe Sergei Rjazanskij, të cilët ndodhen tani në SKN.