Reformat, veçanërisht në sektorin publik, janë një kusht për marrjen e kredisë së huaj të radhës. Për rreth 24 orë do të ndërpritet qarkullimi i trenave dhe nuk do të punojnë as tramvajët dhe as filobusët nëpër qytete.

Dispeçerat e aviacionit civil shpallën grevën 3-orëshe, duke bërë që të anulohen ose shtyhen shumë fluturime.

Gjykatat do të mbyllen gjatë gjithë ditës, spitalet do të pranojnë pacientë vetëm në raste emergjente.