Ai shpreson se deri në vitin 2014 Rusia do të gjejë mundësi suplementare për transportimin e mallrave në Arktik, duke përfshirë edhe ndihmën dhe mbështetjen e anijeve gjatë kalimit nëpër itinerarin drejt Arktikut. "Me eksplorimin e Arktikut lidhet direkt zbatimi i objektivave afatgjata të zhvillimit ekonomik të vendit, sigurisë energjetike të tij dhe konkurrencës në tregun global", - theksoi Shoigu.