Për këtë deklaroi Ministri i Energjetikës dhe Industrisë së qymyrgurit të Ukrainës, Eduard Stavickij.

Sipas fjalëve të Eduard Stavickij, është bërë një pagesë "në vëllim të mjaftueshëm për të mbyllur këtë çështje".

Nga ana tjetër, përfaqësuesi zyrtar i "Gazprom" Sergei Kuprijanov konfirmoi se kompania ka marrë nga Ukraina disa transaksione të vogla për llogari të borxhit të muajit gusht, por mbi pagesën e plotë të borxhit "as që bëhet fare fjalë".