Sipas të dhënave paraprake, popullsia e vendit numëron rreth 3.8 milionë banorë. Përbërja etnike e popullsisë mbetet ende e panjohur. Shifrat përfundimtare do të publikohen vetëm në mes të vitit 2016.

Më parë në shtyp janë publikuar të dhënat jozyrtare të organizatave, të cilat janë marrë me regjistrimin e popullsisë. Sipas dëshmive të tyre, 54% e popullsisë aktuale të vendit e konsiderojnë veten boshnjakë (besimtarë myslimanë), 32.5% - serbë (besimtarë orthodhoksë), dhe 11.5% - kroatë (besimtarë katolikë).