Sot atje hynë në fuqi amendamentet në ligjin mbi gjendjen civile, duke lejuar që në çertifikatat e lindjes paragrafi i "seksit" të lihet bosh.

Tani qytetarëve të Gjermanisë, të cilët kanë lindur me karakteristika fiziologjike të të dyja gjinive, iu është dhënë mundësia për të zgjedhur vetë se çfarë do të jenë mashkull apo femër kur ata të arrijnë moshën madhore. Në vend tani numërohen rreth 10 mijë persona të tillë.

Më parë prindërit kur merrnin çertifikatat e lindjes menjëherë duhet të vendosnin se kë do të rrisnin - një djalë apo një vajzë.